ใส่ความเห็น

ใครเคยเห็น Game console ของ Apple บ้าง

The Pippin คือชื่อเรียก Game console ของ Apple ซึ่งออกมาในช่วงปี 1995 ใช้ CPU Motorola  66 MHz PowerPC 603 processor, OS คือ System 7.5.2 operating system และได้ให้สิทธิ์กับ Bandai ไปผลิตขายที่ญี่ปุ่นอีกด้วย

Apple Pippin

Bandai Pippin

Spec Apple Pippin

(อ้างอิงข้อมูลจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Bandai_Pippin)

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: