ใส่ความเห็น

กล้องในรุ่น เก่งเล็ก ราคาและคุณภาพไม่เล็กเลย

The GH2

ไม่ได้ใหม่อะไร ปีกว่าๆแล้ว      แต่….กล้องใหม่ๆก็ดับร้ศมีมันได้ลำบาหเหมือนกัน(หากเรารู้……)

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: