ใส่ความเห็น

Interlace and Progressive

Interlace Video
คือ ระบบการบันทึกภาพในรุ่นบุกเบิก และยังถูกใช้งานถึงปัจจุัน ซึ่งจะเป็นงานที่แพร่ภาพกับสถานีโทรทัศน์
โดยที่ มันจะบันทึกมาเป็น field ก่อน พอบันทึกครบ 1 วินาที ก็ะได้ภาพเป็นจำนวน frame ต่อวินาที ตามระบบที่ใช้งาน เช่น PAL จะได้ 25 fps(50i) หรือ NTSC ก็จะเป็น 29.97 fps(59.94iอาจสับสนนะ)สาเหตุที่ต้องบันทึกลักษณะนี้ ก็เนืองมาจากเทคโนโลยี่เมื่อ 50 ปีที่แล้ว โทรทัศน์แสดงภาพครั้งละ 1 เฟรมไม่ได้ 

 

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: