Final Cut Training

อบรม DaVinci Resolve

อบรม DaVinci Resolve รายละเอียดการอบรม : เรียนทุกวันอาท […]

Color1Studio จัด Workshop “Final Cut Pro for Student” ฟรี สำหรับนักเรียน นักศึกษา

  Color1studio ร่วมกับ อ.กฤษดา อยู่ดี กูรูด้านโปรแ […]

Color1studio จัด meeting คนใช้ Final Cut X

Color1studio และ อ.กฤษดา ขอเชิญท่านที่ใช้ Final Cut Pro […]

แจ้งรายชื่อของท่านที่ส่งเอกสารเข้าร่วม Workshop Final Cut Pro 7 / Final Cut Pro X ฟรี

แจ้งรายชื่อของท่านที่ส่งเอกสารเข้าร่วม Workshop Final C […]

Color1studio จัด workshop Final Cut Pro

Color1studio ร่วมกับ อ.กฤษดา อยู่ดี จัด workshop Final […]

อบรม Final Cut Pro X

อบรม Final Cut Pro X

อบรม Final Cut Pro X วัตถุประสงค์ : เนื่องจากการขยายตัว […]

อบรม Final Cut Studio 3 กับ อ.กฤษดา อยู่ดี

อบรม Final Cut Studio 3 วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การขยายต […]