Tag Archive | studio 3

Color1Studio จัด Workshop “Final Cut Pro for Student” ฟรี สำหรับนักเรียน นักศึกษา

  Color1studio ร่วมกับ อ.กฤษดา อยู่ดี กูรูด้านโปรแ […]

Color1studio จัด workshop Final Cut Pro

Color1studio ร่วมกับ อ.กฤษดา อยู่ดี จัด workshop Final […]

อบรม Final Cut Studio 3 กับ อ.กฤษดา อยู่ดี

อบรม Final Cut Studio 3 วัตถุประสงค์ เนื่องจาก การขยายต […]

ลอง Test OS X Mountain Lion (Part 1)

พอดีพึงได้ตัว Beta มาเลยอยากลองทั้งกับ Final Cut Studio […]